Category Archives: Mobility

Blog: Produktivitet og det store "togrøveri"..

Hvis nogen allerede skulle have glemt det, så blev der primo 2012 nedsat en kommission (endnu een) med det formål at undersøge mulighederne for at styrke Danmarks Produktivitet. Komissionen har efterfølgende udgivet en række publikationer, der kan ses på http://produktivitetskommissionen.dk/publi…