Category Archives: It-arbejdsmarked

Blog: Produktivitet og det store "togrøveri"..

Hvis nogen allerede skulle have glemt det, så blev der primo 2012 nedsat en kommission (endnu een) med det formål at undersøge mulighederne for at styrke Danmarks Produktivitet. Komissionen har efterfølgende udgivet en række publikationer, der kan ses på http://produktivitetskommissionen.dk/publi…

Blog: Adgang til kvalificeret arbejdskraft er ikke problemet i den tyske softwareindustri

Forskningsprojektet “German Software Champions,” der skulle finde årsagerne til at Tyskland ikke klarer sig så godt på det global softwaremarked, konkluderer, at manglen på kvalificeret arbejdskraft ikke er en hæmsko for global vækst.

De fleste landes regeringer er opmærksomme på, at softwarein…