Category Archives: It-politik

Blog: Produktivitet og det store "togrøveri"..

Hvis nogen allerede skulle have glemt det, så blev der primo 2012 nedsat en kommission (endnu een) med det formål at undersøge mulighederne for at styrke Danmarks Produktivitet. Komissionen har efterfølgende udgivet en række publikationer, der kan ses på http://produktivitetskommissionen.dk/publi…

Blog: Hvordan vi kunne undgå milliontab på fejlslagne IT projekter

Offentligt it projekt til mange millioner er gået over budget, er forsinket og bør skrottes. Så skete det igen, men det er ikke sidste gang. Årsagen er egentlig ret banal. Det er et produkt af en ”fælde” i den måde vi mennesker tager beslutninger på. Ligeså banal problemet er, ligeså banal er løs…