Category Archives: It-governance

Blog: Hvordan vi kunne undgå milliontab på fejlslagne IT projekter

Offentligt it projekt til mange millioner er gået over budget, er forsinket og bør skrottes. Så skete det igen, men det er ikke sidste gang. Årsagen er egentlig ret banal. Det er et produkt af en ”fælde” i den måde vi mennesker tager beslutninger på. Ligeså banal problemet er, ligeså banal er løs…

Blog: IT afdelingen er død… leve IT afdelingen

I den nære fremtid vil IT afdelingen, som vi kender den være væk. Der er simpelthen ikke længere nogen logisk grund til at flertallet af danske firmaer skal have en IT afdeling længere. I den lidt længere fremtid vil den genopstå fordi der er brug for den. Det er blot nogle andre ting den skal st…

Blog: It-governance og arkitekturprincipper – en krykke for dem, der ikke kan selv?

En ældre kollega i arkitektur-team, jeg arbejdede i en gang, gnækkede tit ”metoder er krykker for dem, som ikke kan selv”. Underforstået at han ikke selv behøvede en krykke og at resten af teamets arbejde med metoder var for at kompensere for vores egne utilstrækkeligheder.

Det havde han naturl…

Blog: Få styr på Contract Management – det har din leverandør

Den hårde konkurrence på it-markedet bl.a. affødt, at den økonomiske krise har givet mulighed for, at kunderne på baggrund af en effektiv konkurrenceudsættelse kan få attraktive it-løsninger til gode priser.

Det er isoleret set godt.

Det er dog mit indtryk, at flere leverandører skærer deres ti…

Blog: Fra feudal til føderal governance

Efter færdiggørelsen af de nationale digitaliseringsstrategier og deres gennemslag på de kommende års økonomiaftaler er rigtig mange kommuner igang med at se nærmere på, hvordan digitaliseringsindsatsen egentlig er organiseret i egen organisation og hvordan den fremadrettet bør være organiseret f…