Blog: BedreID: Government, commercial eller social ID – konkurrenter eller partnere?

En af de ting der vil være afgørende for BedreID projektet er om vi kan skabe bro mellem identitets- og rettighedsstyring til “government”, “commercial”, “social” og “enterprise” formål.

ISO/IEC 24760 og ITU-T X.1254 definerer overordnet identitet som et “Set of attributes related to an entity”….